UUGRN by subject

SubjectAuthor Date
(fwd) TCL Programmierer gesucht
 Mark Seuffert (Pirates) 07.05.1999
Abstimmung: Neuer Name der UUGRN
 Raphael Becker 05.05.1999
 Juergen Roethig 05.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 04.05.1999
Domain+Geldausgeben (war: Kostenlose Domain von mir fuer UUGRN)
 Mark Seuffert (Pirates) 30.05.1999
Domains
 Florian Zahn 30.05.1999
Einfache Scriptfrage
 Bernhard Heger 22.05.1999
 Raphael Becker 22.05.1999
 Bernhard Heger 22.05.1999
 Heinz Diehl 22.05.1999
Euro-Symbol ?
 Christian Weisgerber 29.05.1999
 Andreas Fiesser 25.05.1999
Fahrt zum Linuxtag
 Till Baumgaertel 31.05.1999
 james_k 30.05.1999
 Bernhard Heger 30.05.1999
 Till Baumgaertel 30.05.1999
Fulltext Retrieval
 Alexander Hartmann 28.05.1999
 Stephan Skrodzki 28.05.1999
 Stephan Skrodzki 27.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 26.05.1999
 Raphael Becker 27.05.1999
 Jochen Lillich 27.05.1999
 Till Baumgaertel 27.05.1999
 Jochen Lillich 24.05.1999
Gesucht: Farbdrucker für UUGRN Flyer
 Mark Seuffert (Pirates) 26.05.1999
Inn Problem ?
 heikoha_at_regio-info.de 17.05.1999
KDE-linge unter uns?
 forcer 07.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 07.05.1999
 Christian Weisgerber 08.05.1999
Kostenlose Domain
 Raphael Becker 30.05.1999
 Michael Lestinsky 30.05.1999
 Raphael Becker 30.05.1999
 Markus Hochholdinger 30.05.1999
Kostenlose Domain von mir fuer UUGRN
 Florian Zahn 31.05.1999
 Florian Zahn 30.05.1999
 james_k 30.05.1999
 Jochen Lillich 29.05.1999
 Florian Zahn 29.05.1999
 Florian Zahn 29.05.1999
 Florian Zahn 29.05.1999
LaTeX-Fragen
 Michael Lestinsky 02.05.1999
Linux als serielles Terminal?
 Mark Seuffert (Pirates) 19.05.1999
 Christian Weisgerber 18.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 17.05.1999
Linux-Tag
 Till Baumgaertel 27.05.1999
 Raphael Becker 27.05.1999
Linuxsoftware - Terminplaner?
 Gerd Geppert 21.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 21.05.1999
 Friedhelm Betz 21.05.1999
 Till Baumgaertel 21.05.1999
Linuxtag Programmerweiterung
 james_k 28.05.1999
 F.Lorenzen_at_gmx.de 28.05.1999
 F.Lorenzen_at_gmx.de 28.05.1999
LUG-HD: Vortragsankuendigung
 Michael Nemecky 18.05.1999
Mitfahrgelegenheit
 Raphael Becker 18.05.1999
 Marco Netzker 18.05.1999
 Raphael Becker 18.05.1999
Netscapes Cache
 Andreas Fiesser 21.05.1999
new stuff
 Andreas Fiesser 18.05.1999
Perl RE Emailadresse
 Mark Seuffert (Pirates) 30.05.1999
 Alexander Hartmann 29.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 28.05.1999
Perl-Frage: Patternmatching
 Mark Seuffert (Pirates) 12.05.1999
 Stephan Skrodzki 11.05.1999
 Michael Lestinsky 11.05.1999
pppd
 Markus Hochholdinger 30.05.1999
 Matthias Dumke 30.05.1999
RedHat 6.0
 Gerd Geppert 17.05.1999
Satzungsentwurf)
 Heinz Diehl 05.05.1999
 Tomecki, Jacek (EF-Hotline) 04.05.1999
 Raphael Becker 03.05.1999
 Jochen Lillich 03.05.1999
 Clemens Buss 03.05.1999
 Michael Lestinsky 02.05.1999
Sondertreffen
 Mark Seuffert (Pirates) 18.05.1999
 Michael Lestinsky 17.05.1999
StarOffice 5.1 tickt
 Christian Weisgerber 27.05.1999
 Andreas Fiesser 27.05.1999
Update WWW shlib
 Christian Weisgerber 09.05.1999
urnix <-> urninge ???
 Juergen Roethig 07.05.1999
 Marco Netzker 07.05.1999
 100.162651_at_germanynet.de 07.05.1999
 Marco Netzker 05.05.1999
 100.162651_at_germanynet.de 06.05.1999
 Andreas Fiesser 04.05.1999
 Till Baumgaertel 04.05.1999
 Michael Lestinsky 04.05.1999
 Juergen Roethig 04.05.1999
 Till Baumgaertel 04.05.1999
UUGRN-Treffen, Mittwoch 12. Mai.
 Raphael Becker 11.05.1999
 Frank Lorenzen 11.05.1999
 Christian Weisgerber 08.05.1999
Vereinsinfo
 Michael Lestinsky 27.05.1999
 Raphael Becker 27.05.1999
 Markus Hochholdinger 27.05.1999
 Markus Hochholdinger 27.05.1999
 Raphael Becker 27.05.1999
 Christian Weisgerber 27.05.1999
 Jochen Lillich 27.05.1999
 Michael Lestinsky 26.05.1999
Vereinsinfo (Mailingliste)
 Christian Weisgerber 27.05.1999
 Mark Seuffert (Pirates) 27.05.1999

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : 18.10.2021 CEST